Gwarancja jakości i profesjonalizmu

Jesteśmy dumni z faktu, że jako organizator Imprez Turystycznych, a w szczególności obozów i kolonii dla dzieci i młodzieży oraz wycieczek szkolnych, posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty, które potwierdzają naszą wiedzę, umiejętności i gotowość do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Nasze uprawnienia obejmują:

1) Wpis do CEIDG oraz nadany numer REGON: oficjalny wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz numer REGON, które uprawniają nas do prowadzenia firmy zgodnie z polskim prawem.

Abyście mieli Państwo pewność, że nasze Imprezy Turystyczne są bezpieczne i spełniają wszystkie standardy, dodatkowo:


Wpis do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej RP

Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystycznych i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywania Powiązanych Usług Turystycznych – strona 1

Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystycznych i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywania Powiązanych Usług Turystycznych – strona 2

Regon

Gwarancja Ubezpieczeniowa WIENER